Rozszerzone Gwarancje 801 444 800 * Pon - Pt: 08:00 - 18:00
801 444 800 Pon - Pt: 08:00 - 18:00

FAQ

Dla jakiego urządzenia mogę nabyć Dodatkowy Pakiet Serwisowy AEG?
Dodatkowy Pakiet Serwisowy można nabyć dla dużych urządzeń AGD (płyty, kuchnie, kuchenki, piekarniki, okapy, chłodziarki, pralki, suszarki, zmywarki) marki AEG zakupionego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Czy zakup Dodatkowego Pakietu Serwisowego AEG wpływa na okres Standardowej Gwarancji Producenta?
Nie, okres trwania Dodatkowego Pakietu Serwisowego AEG nie wpływa na okres trwania Standardowej Gwarancji Producenta i rozpoczyna się w zależności od wybranego pakietu.

Jakich usterek nie obejmuje Dodatkowy Pakiet Serwisowy AEG?
Dodatkowy Pakiet Serwisowy AEG nie obejmuje np.:

  • uszkodzeń urządzenia spowodowanych wszelkimi zdarzeniami losowymi, chyba, że wybrano pakiet który obejmuje tego rodzaju uszkodzenia;
  • zużycia elementów eksploatacyjnych, które ze względu na swój charakter, ulegają zużyciu w okresie krótszym niż okres przydatności urządzenia np.: żarówki, baterie, bezpieczniki itp;
  • korozji, zmian estetycznych wynikających z normalnego użytkowania urządzenia i niewpływających na prawidłowe działanie sprzętu;
  • uszkodzeń związanych z użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami wynikającymi z instrukcji obsługi;
  • uszkodzeń wynikających z naprawy urządzenia przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione przez AEG.
    Pełna lista, czego nie obejmuje ten pakiet znajduje się w Ogólnych Warunkach Usługi.

Ile zapłacę za Dodatkowy Pakiet Serwisowy AEG?
Ceny pakietów są rożne w zależności od zakresu ochrony, oraz czasu jego obowiązywania. O szczegóły zapytaj na infolinii 801 444 800* lub sprawdź na ewarranty.aeg.pl.

Kiedy mogę nabyć Dodatkowy Pakiet Serwisowy AEG?
Termin, kiedy można nabyć Dodatkowy Pakiet Serwisowy może być uzależniony od zakresu ochrony. Jedną z podstawowych zasad jest to, że urządzenie nie może być starsze niż 8 lat. Informację, jaki pakiet będzie najkorzystniejszy dla Ciebie, uzyskasz dzwoniąc na Infolinię pod numerem: 801 444 800* lub sprawdzając na [ewarranty.aeg.pl]

W jaki sposób mogę zgłosić usterkę podczas obowiązywania Dodatkowego Pakietu Serwisowego AEG?
Wszelkie nieprawidłowości można zgłosić kontaktując się bezpośrednio z naszą Infolinią pod numerem: 801 444 800*.

Przez kogo oferowane są Dodatkowe Pakiety Serwisowe AEG?
Dodatkowey Pakiet Serwisowy będące formą ubezpieczenia urządzenia, są oferowane przez Electrolux Insurance Co Ltd z siedzibą w Sztokholmie, a pozostałe przez Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Naprawy urządzeń, które objęte są wykupionym pakietem wykonywane są przez Autoryzowaną Sieć Serwisową firmy Electrolux Poland Sp. z o.o., w miejscu jego instalacji przez klienta, a jeśli nie jest to możliwe – w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym.

Czy w przypadku naprawy ponoszę jakiekolwiek koszty?
Nie, jeśli uszkodzenie jest objęte wykupionym pakietem. Dodatkowe Pakiety Serwisowe obejmują pokrycie wszelkich kosztów naprawy lub wymiany, w tym również kosztów transportu i instalacji.

Kiedy urządzenie wymieniane jest na nowe w ramach Dodatkowego Pakietu Serwisowego?
Urządzenie zostanie wymienione na nowe, jeżeli naprawa wadliwego urządzenia jest niemożliwa lub będzie ekonomicznie nieuzasadniona.

Jakie urządzenie otrzymam, gdy naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona?
W przypadku wymiany, klient otrzyma nowe urządzenie posiadające porównywalne funkcje oraz o wartości urządzenia wymienionego.

Jeśli sprzedam lub podaruję urządzenie, które jest objęte Dodatkowym Pakietem Serwisowym, czy urządzenie nadal będzie objęte usługami tego pakietu?
Prawa i obowiązki wynikające z zakresu usług Dodatkowego Pakietu Serwisowego mogą zostać przeniesione na nowego właściciela urządzenia. W tym celu należy skontaktować się z naszą infolinią pod numerem 801 444 800*.

Jaki wpływ na zakres usług Dodatkowego Pakietu Serwisowego mają naprawy lub wymiany sprzętu na nowy w ramach gwarancji producenta?
Dokonanie napraw lub wymian urządzenia w ramach Standardowej Gwarancji Producenta nie wpływa na długość i zakres usługi wybranego Pakietu.

* Jaki wpływ na zakres usług Dodatkowego Pakietu Serwisowego ma wymiana sprzętu na nowy w ramach tego pakietu?*
W przypadku wymiany Urządzenia, wymienione Urządzenie objęte będzie Standardową Gwarancją Producenta.

Czy mogę odstąpić od umowy na Dodatkowy Pakiet Serwisowy AEG?
Tak, w przypadku Dodatkowych Pakietów Serwisowych będących formą ubezpieczenia można zrezygnować w ciągu 30 dni od daty zakupu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeśli w tym czasie nie została wykonana wymiana lub naprawa urządzenia. W innym przypadku nie ma możliwości rezygnacji z usługi.

Ta witryna używa plików cookies. Przeglądając dalej witrynę bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej z naszego poradnika

Ta witryna używa plików cookies. Przeglądając dalej witrynę bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej z naszego poradnika